Contributie

De contributie wordt berekend over een heel kalenderjaar van januari tot en met december. De contributie bedraagt € 165,00 en dient te worden voldaan binnen 30 dagen na ontvangst van de nota.

 

Wanbetaling

Indien betaling ZONDER OVERLEG met het bestuur, niet op de genoemde datum heeft plaatsgevonden, zal door middel van een gesprek met de ouders/verzorgers nog één keer de mogelijkheid worden gegeven het bedrag te betalen. 

 

Korting

Bij deelname door meerdere kinderen uit één gezin wordt 10% korting berekend voor het tweede en de eventuele meerdere kinderen.

 

Tussentijds instromen

Aan nieuwe leden die in het lopende jaar beginnen, wordt voor de resterende maanden van het kalenderjaar een bedrag berekend van:

aantal resterende maanden x 1/12 deel van de jaarcontributie.

 

Opzegging lidmaatschap

Dit kan binnen twee weken na beëindiging van een productie per email via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Teruggave contributie

Bij tijdige opzegging volgt teruggave van de teveel betaalde contributie.

Bij niet tijdige opzegging zal afhankelijk van tijdstip en reden het bestuur besluiten of er teruggave plaatsvindt.

 

[TERUG]