De huisregels van Tikkie hier op een rijtje

1. Repetities
Ouders/verzorgers worden per brief en/of mail op de hoogte gesteld van eventuele extra repetities. De data daarvan worden zo snel mogelijk bekend gemaakt. Het is van het grootste belang dat hieraan gehoor wordt gegeven. Gewijzigde repetitietijden en uitvallende repetities worden zo snel mogelijk aan de kinderen en/of de ouders/verzorgers gemeld.

2. Afwezigheid
Geoorloofde redenen voor afwezigheid kunnen zijn: ziekte van het kind of sterfte in de familie of iets van dien aard. Een afmelding dient door de ouders/verzorgers uiterlijk 1 week voor de betreffende repetitie van het kind aan de leiding doorgegeven te worden. Het afbellen door het kind zelf wordt niet geaccepteerd. Bij ongeoorloofde afwezigheid van het kind wordt contact opgenomen met de ouders/verzorgers. Na 2 ongeoorloofde absenties wordt per brief aan de ouders/verzorgers medegedeeld dat bij een 3de keer ongeoorloofde absentie het kind van verder deelname wordt uitgesloten. Hierbij wordt geen contributie gerestitueerd.

3. Te laat komen
10 minuten voor aanvang van de repetitie zal iemand van de leiding  aanwezig zijn. De kinderen dienen uiterlijk vijf minuten voor aanvang aanwezig te zijn. Te laat komen wordt genoteerd. Consequent te laat komen wordt beschouwd als repetitiestorend gedrag.

 

 

4. Gedrag

Ongepast en/of repetitiestorend gedrag (richting groepsgenoten en/of leiding) wordt niet getolereerd. Het betreffende kind wordt op zijn/haar gedrag aangesproken. Mocht dit geen verbetering opleveren dan zal een gesprek met de ouders/verzorgers plaatsvinden. Resulteert dit niet in verbetering dan zal per brief worden gemeld dat het kind bij nog 1 maal niet-tolerant gedrag van deelname aan repetities en/of uitvoeringen wordt uitgesloten, zonder teruggave van de contributie.

 

 

5. Absentie bij de generale repetitie en/of uitvoering(en)

De consequentie van afwezig zijn op bovenstaande momenten is uitsluiting van deelname aan Tïkkie. Deze momenten zijn voor de productie en het groepsproces te belangrijk.

 

 

6. Solidariteit

Ieder kind is verplicht een opvoering van de andere groepen van Tïkkie bij te wonen. Hij/zij krijgt hiervoor een vrijkaart. Deze voorstellingen worden nabesproken in de eigen groep als lesmateriaal.

 

 

7. Proefperiode voor nieuweling

De eerste vier weken zal door het creatief team van de betreffende groep gekeken worden hoe deze zich in zang, dans/beweging, spel, inzet en sociale vaardigheden profileert. Na vier weken besluit het creatief team of de nieuweling al dan niet is toegelaten. Dit besluit wordt in een gesprek met de nieuweling en, op eventueel verzoek, met de ouders/verzorgers erbij kenbaar gemaakt.

 

 

8. Consumpties

Er wordt tijdens de repetities niet gegeten, gerookt, alcoholische dranken gedronken en/of drugs gebruikt. We houden een pauze van vijf minuten en dan kan eventueel van huis mee genomen drinken, etens- en/of snoepwaren genuttigd worden. Er is ook limonade aanwezig. Buiten het repetitiegebouw mogen kinderen ouder dan 16 jaar tijdens de eventuele pauze roken, mits met toestemming van de ouders/verzorgers.

 

 

9. Kleding

Als kledingadvies geldt gemakkelijk zittende kleding welke tegen een stootje kan en waarin gemakkelijk bewogen kan worden. Geen buitenschoenen in de repetitieruimte.

 

 

10.Corvee

Na de repetitie ruimen de kinderen met de leiding de ruimte op.

Dit betekent het terugbrengen van attributen naar de berging. Indien nodig wordt het vaatwerk afgewassen en opruimd en de vloer geveegd.

[terug]