Jeugdtheatergroep Tïkkie bestaat uit:

  • De leden
  • De Werkgroep: vertegenwoordigers van de creatieve teams en de coördinatoren van de overige teams
  • De Creatieve teams: bestaande uit de regisseurs, regieassistenten en eventuele choreografen van de diverse theatergroepen. Zij maken en bedenken de uitvoeringen.
  • Teams: voor o.a. decor, techniek, grime,
  • Het Bestuur: bestaande uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en algemene bestuursleden.
  • Vrijwilligers die zich inzetten:
    • Voorafgaand aan de uitvoeringen zoals decorbouwers en naaisters.
    • Tijdens de uitvoeringen zoals grimeurs en kleedsters.

We kunnen altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. Ook de incidentele inzet van ouders wordt op prijs gesteld.

Er zijn op dit moment drie groepen met kinderen waarvan één groep met kinderen vanaf acht jaar, en twee groepen met kinderen vanaf 12-13 jaar.

Nieuwe leden worden ingedeeld naar leeftijd. Daarnaast wordt rekening gehouden met de groepsgrootte en de mogelijkheden van het kind.

Theater maken is een echte ‘teamsport’. Om een stuk goed in te studeren, hebben we alle spelers nodig bij de repetities. Daarom verlangen wij van de leden dat zij altijd aanwezig zijn (zie reglement). Een enkele keer worden hier per repetitie andere afspraken over gemaakt.