Vanuit het bestuur van Tïkkie is Lida voorgedragen als vrijwilliger van het jaar in Noordwijkerhout. Maandagavond 8 december was het zover: de uitreiking in het witte kerkje, met 42% van de uitgebrachte stemmen heeft Lida gewonnen!
We bedanken iedereen die heeft gestemd, en feliciteren uiteraard ook onze "buren" NoVaTo met hun verkiezing in de categorie "groep".