Helaas heeft Pauline van Eeden te kennen gegeven door studie haar wekelijkse werkzaamheden als zangdocent niet meer te kunnen handhaven.

De laatste vijf jaar heeft zij deel uitgemaakt van het creatieve team van de donderdagavond groep. De spelers van deze groep hebben met veel plezier en succes met Pauline gewerkt om hun zang talent naar een hoger plan te krijgen. Hoewel Pauline waar mogelijk het jeugdtheater Tïkkie zal blijven ondersteunen betreuren de spelers als zijzelf dat zij deze stap heeft moeten maken. 

 

Door deze ontwikkeling is in overleg met het bestuur het creatieve team van de donderdagavond groep als volgt gewijzigd:

Regisseur: Lida Hekker

Regieassistent: Lonneke Bitter

Zangdocente: Sophie Warmerdam

 

Tegelijkertijd zal de donderdagavond groep per 1 april a.s. verplaatst worden naar de woensdagavond.

Ook een aantal leden zal na jaren, helaas afscheid nemen. Studie en toekomstplannen bemoeilijkt het wekelijks aanwezig zijn bij Tïkkie. De groep zal indien mogelijk worden aangevuld met ingeschrevenen van de wachtlijst of nieuwe aanmeldingen.