Een enthousiaste vrijwilliger/-ster die de secretariële taken op zich wil nemen.

Decorbouwers