Nieuws

Vanuit het bestuur van Tïkkie is Lida voorgedragen als vrijwilliger van het jaar in Noordwijkerhout. Maandagavond 8 december was het zover: de uitreiking in het witte kerkje, met 42% van de uitgebrachte stemmen heeft Lida gewonnen!
We bedanken iedereen die heeft gestemd, en feliciteren uiteraard ook onze "buren" NoVaTo met hun verkiezing in de categorie "groep".
 

 

Tikkie heeft sinds kort weer een eigen repetitieruimte. Op 27 oktober was de feestelijke opening. Lars Berg heeft een fotoverslag gemaakt van deze dag, deze is uiteraard te vinden in ons album!

Een enthousiaste vrijwilliger/-ster die de secretariële taken op zich wil nemen.

Decorbouwers